top of page

Proverba të ilustruara Afgane

ALBANIAN-DARI

Proverba të ilustruara Afgane
ISBN: 978-0986238642
Afghan Proverbs Illustrated

by Edward Zellem

Translated from the English-Dari edition into Albanian by Teuta Sadiku 

 

Nga autori i vlerësuar me çmim i Zarbul Masalha: 151 Proverba Afgane në Dari dhe Mataluna: 151 Proverba Afgane në Pashto

 

Me kërkesën e publikut, Proverbat e ilustruara Afgane në Dari nga libri i vlerësuar me çmim Proverba të ilustruara Afgane qarkullon tashmë në një botim të ri tërheqës për lexuesit e të gjitha moshave përkthyer për herë të parë në gjuhën shqipe.

 

Botimi përmban një fjalor të ri, proverba shqiptare të përafërta si dhe ilustrime me ngjyra. Proverbat origjinale u përmblodhën në Afganistan dhe u përkthyen në anglisht nga Edward Zellem. U përkthyen nga anglishtja në shqip nga Teuta Sadiku. "Proverba të ilustruara Afgane" qarkullon gjithashtu dhe në gjuhë të tjera.

 

Proverba të ilustruara Afgane është bashkëedhe dritare edhe pasqyrë. Si njëdritare, libri mund të ndihmojë lexuesit të zgjerojnë njohuritë e tyre nëgjuhën dhe kulturën Afgane. Si një pasqyrë, lexuesit mund të shohin vetvetendhe reflektimin e kulturës së tyre në mesazhet universale shprehur mes Proverbave Afgane.

AFGHAN PROVERBS

20 BOOKS IN 20 LANGUAGES

Now available in over 115 countries worldwide 

Teuta Sadiku 

Translator of Afghan Proverbs

Illustrated into Albanian

bottom of page